Archive for the ‘Islam’ Category

Frihed og ingen tvang i islam?

juni 28, 2009

sådan ser det i hvert fald ud. Se hvad jeg fandt:

“Der kan ikke være tvang i trosanliggender.” (2:256)

“Dette er sandheden fra Herren. Lad den, der vil, tro – og lad den, der vil, afvise at tro.” (18:29)

“Dette er sandheden fra Herren. Lad den, der vil, tro – og lad den, der vil, afvise at tro.” (18:29)

“Vi har visselig vist ham vejen. Om han vil være taknemmelig eller utaknemmelig, er op til ham selv.” (76:3)

“I har jeres tro – jeg har min.” (109:6)

“Fromhed er – ud af kærlighed til Gud – at give af jeres formue til slægtninge, forældreløse, trængende, vejfarende og tiggere – og til at frikøbe krigsfanger og slaver.” (2:177)

“Og hvad kan forklare dig, hvad den stejle vej (til Gud) er? Det er at frigive en slave eller bespise (og vise omsorg for) en trængende i nødens stund, den forældreløse slægtning og den fattige i støvet.” (90:12-16)

Har man sagt frihed, må man også sige ansvar:

“Han har gjort jer til Sin arving og stedfortræder på jorden – generation efter generation. Den, der nægter at vedkende sig ansvaret, vil bære ansvarets byrde. … Når regnskabets time oprinder, skal hvert enkelt menneske stå til ansvar for sine handlinger på jorden.” (35:39 & 45)

Ansvaret påhviler dog kun den, der har nået skelsår og alder, som har sin fornufts fulde brug, og som er blevet gjort bekendt med Guds ord og vejledning – uden den er man “uvidende / djâhil”:

“Den, der lader sig vejlede, gør det til sit eget bedste – og den, der lader sig vildlede, går sin egen fortabelse i møde. Ingen sjæl skal bære en andens byrde. Ej heller vil Vi straffe nogen uden forud at have sendt en budbringer.” (17:15) (jvf. 28:59 & 6:131-132)

 

hmm, det lyder da godt, men meget selvmodsigende (når man altså ser Koranen som en helhed).
kilde

Reklamer

Tradition vs. Uddannelse

oktober 23, 2008

Mit korte “interview” med Soumana fra Niger

”Uddannelse er nøglen til alt!” siger Soumana fra Niger. Soumana er rejst til Danmark for at hjælpe med at oplyse eleverne på et bestem gymnasium (siger selvfølgelig ikke hvilket) om forholdene i Niger. Jeg har fået muligheden for at interviewe ham om civile rettigheder.

Soumana skiller sig ud fra de andre, fordi han er en af de få uddannede og kritisktænkende i Niger. Han kommer selv fra en lille landsby I Niger hvor han havde 4 km til fods fra hans hjem til skolen. Soumana mener at uddannede har en mere kritisktænkende tankegang end de ikke-uddannede. Det er blandt andet derfor han mener, at uddannelse er vejen frem. Skolen kan nemlig oplyse og skabe masser af muligheder som den gamle tradition og kultur, ikke kan give folket. Nigere skal få givet nogle ressourcer,uden at blive afhængige af den nødhjælp de får, derved kan de stå på deres egen ben. Ifølge Soumana er religion (islam) med til at forhindre udviklingen i deres samfund. Den forhindrer kvinderne i at få arbejde og uddannelse. Kvinder og mænd skal have lige rettigheder, men for at det skal se, skal der indføres positiv særbehandling til kvinderne, indtil de bliver set som ligeværdige. Flerkoneri er også skyld i fattigdom. Den massive børneproduktion gør det svært for manden at forsørge familien. Et typisk eksempel på denne problemstilling kunne være, at en mand har en mark på fem hektar. Men denne mand får tre koner, som hver føder to børn. Ud af de seks børn er der tre drenge som skal dele denne mark. Dette skaber en forøget befolkningstilvækst og øget fattigdom for hver generation.

Om hijab

oktober 23, 2008

I dette klip taler Noura Durkee om hijab:

I dette klip ser man Shabina Begum i en kort interview om hendes hijab:

Det kan kan være, at hijab (eller tørklædet) kan virker som en god ting, men det er alt for klaustrofobisk til mig. Jeg tør ikke engang at prøve det, jeg føler mig kvalt bare tanken om det. Og det er ikke fordi jeg har et decideret had til tørklædet, men er bare meget klaustrofobisk, ikke “islamofobisk” 🙂

Jordens syv lag

oktober 11, 2008

Ved at undersøge dybden af Jorden og gøre sig umage for at afsløre hemmelighederne af dens interne struktur og komposition, kom videnskabsmændene frem til at indse, at de gamle myter om Jorden er videnskabeligt grundløse. Videnskabsmændene besluttede i det 20 århundrede at Jorden kun består af tre lag. Ved at opdage sfæriskheden af Jorden, foreslog de at dets kugle omfattede tre dele: kernen, skorpen som er meget tynd i forhold til det totale rumfang af Jorden samt en tredje lag i mellem de to kaldes kappen.

Udviklingen af de videnskabelige kendsgerninger

Alligevel holdt tre-lags teorien ikke rigtig langt, forårsaget af de seneste opdagelser i geologi. Målinger og de seneste tests viste at presset af materialet Jordens kerne er vældig og rækker op til tre millioner gange presset på overfladen.

Under sådan et pres transformeres materialet til den faste tilstand, hvilket betyder at kernen af Jorden er fast og er omgivet af ekstreme høje temperaturer. Det betyder også at kernen af Jorden består af to lag og ikke kun et: En fast indre kerne og en flydende ydre kerne.

Udviklede målingsapparater og videnskabsmænd var i stand til at observere en klar forskel mellem de forskellige dele af Jordens indre. Et lager af varme klipper nedenunder skorpen var opdaget, hvilket er (litosfæren). Nedenunder litosfæren er de tre lager forskellige i (tæthed eller massefylde), tryk og temperatur.

Ved at opdage disse lag, fandt videnskabsmændene sig selv opdele Jorden til syv lag og ikke flere. Cut-away figuren viser de tre lag tegnet for at måle i overensstemmelse til de seneste fund af videnskabsmænd. Faktumet at Jorden omfatter syv lag er anerkendt. Det er undervist på universiteter og observeret gennem seismografer samt gennem studering af Jordens magnetiske felt.

Videnskabsmænd fandt også ud af at atomet består af syv lag hvilket bekræfter ensartetheden af skabelsen af hele universet er én; Jorden består af syv lag og hvert atom på den består af 7 lag ligeledes.

Figuren viser Jordens syv lag. Vi bemærker den tynde skorpe, herefter de fire lag af kappen tiltagende gradvist i tykkelse. Det næste er den flydende ydre kerne, derefter den indre faste kerne. De vil alle lægges sammen til syv lagre.

Jordens lag er radikalt forskellige i komposition, tæthed, temperatur og materiel. Følgelig, Jorden kan ikke blive anset for et lag som det var tidligere opfattet. Opfattelsen af de syv lag er relativ ny og eksisterede ikke på samme tid Koranen var røbet. Videnskabsmændene i det 21. århundrede konkluderede at Jorden består af syv lag, men hvad siger Koranen omkring det?

Hvad siger Koranen?

Fortællende om Paradisets og Jordens syv lag, siger Gud i den hellige Koran:

”[Han] Som skabte de syv himle, én over én.” [1]

Og ydermere siger Han :

”Allah er det, Som skabte de syv himle og jorden det samme antal.” [2]

Det første vers taler om to karakteristik af himlene; deres antal, som er syv, og deres opstilling ”én over én” eller ”i lag”. Det andet vers bekendtgør ligheden mellem Jorden og himlene ”og jorden det samme antal”, så som himlene består af syv lag, består jorden identisk af samme lag.

Lad os spekulere over passagen ”én over én”. Det betegner lagringen af Jorden, og det er hvad dagens videnskabsmænd opdagede. Nu kan vi se at Koranen havde bestemt Jordens struktur, som er i lag, og havde også fastsat antallet af disse lag, som er syv. Med andre ord, Koranen havde givet en præcis beskrivelse af Jordens interiør, således det kom før det 21. århundredes videnskabsmænd til at bevise dette faktum. Er dette ikke et strålende mirakel fra Koranen?

Hvad siger Hadith?

Funderende over Hadith (overleveringer) fra Profeten Mohamad (sa), vil vi finde en som holder koncentrerende fast på eksistensen af jordens syv lag ”én over én”. Profeten (sa) sagde:

”Hvem der end behandler (andre) uretfærdigt på størrelse med en spændbredde af jorden, vil han blive omringet af syv jorde.” [3]

Her gav Profeten (sa) en anden karakteristik af lagene, omkransning, ved at sige: ”vil han blive omringet af”, og det er hvordan lagene virkeligt ser ud som; de er koncentriske og hver omringer det, som er nedenunder det.

Spørgsmålet er her:

Er dette ikke en storslået mirakel fra Profeten? Ikke kun at overleveringen fastsætter antallet af Jordens lag, syv, og bestemmer opstillingen af disse lag, men det bærer også en indikation til sfæren af Jorden.

Fra denne artikel finder vi ud af, at den hellige Koran og at Profetens sædvane når disse kendsgerninger om Jorden længe før den moderne videnskab gjorde. Koranen har givet os den præcise beskrivelse af Jordens interne struktur (lag over lag) og havde også givet os det eksakte antal af disse, syv, mens videnskabsmændene brugte lange år af teoretisering og genteoretisere for at komme frem til samme konklusion. Så Eksalteret må Allah blive som sagde i sin hellige Bog:

”Og (også) i jeres egne sjæle. Vil I da ikke se? Og i himlen er jeres ernæring og hvad I har fået forjættelse om.”[4]

Taget fra islam-online.dk

Islam og abort

oktober 10, 2008

Der står intet sted i koranen, der antyder, at islam er imod prævention og abort. i den islamiske tradition ( der bl.a. omfatter Muhammads udtalelser om dette og hint), kan man finde nogle passager der går imod prævention og abort, Muhammad har udtalt “dræb ikke jeres børn af frygt for fattigdom”, der findes også nogen lignende salgs udtalelser og det er dem som er imod prævention og abort der bruger disse udtalelser.

Argumentationen for abort henter fortalerne for denne gruppe fra Muhammads udtalelser om, at forstret de første 120 dage ikke har nogen “rouh” ( sjæl eller menneskeligt liv ). de første 120 dage dækker tre 40 dages faser. Muhammad skal have udtalt, at de første 40 dage er fostret kun en sædklump, de næste 40 dage er fostret en blodklump, og de næste 40 dage er fostret en kødklump. Først den 120. dag sender Allah/Gud en engel, som giver barnet “rouh” og påskriver barnets fremtidige liv.
Denne gruppe (som er for abort) henter også deres argumenter for børnebegrænsning fra andre passager af Koranen og af Muhammeds udtalelser. Den meste berømte udtalelse og en, som denne gruppe bruger som et af deres slogans, er: “Den største katastrofe er mange børn og ringe underholdning”. Muhammed skal endvidere have udtalt, at “et for stort antal børn er det samme som det frådende og ubrugelige skum, der bliver kastet op af havet”. Argumentationen for prævention henter de bl.a. fra de mange af Muhammeds anbefalinger om afbrudt samleje som en slags prævention. Der var jo ikke andre metoder på det tidspunkt.
Derfor mener fortalerne for dette synspunkt, at hvis Muhammed havde levet i dag, ville han også have anbefalet de moderne former for prævention. De peger også på, at prævention og tanken om børnebegrænsning ikke er en vestlig, men islamisk opfindelse. Der er i islams historie eksempler på flere fremtrædende islamiske teologer, læger og lærder, der i deres værker har beskrevet mange forskellige svangerskabsforebyggelsesmetoder.

Islamist, jihadist, islamofob osv. Kritik af disse ord:

september 15, 2008

(meget kort)

Islamist, betyder i virkeligheden muslim. Islamist er bare et andet ord for muslim. Ved at sige islamist så er man sikker på at der er tale om noget dårligt.

Jihadist, er der ikke noget galt i at være. Alle er vel jihadister, for vi stræber alle sammen for at være et godt menneske. Hvis man undersøger det nærmere så dækker Jihad både over den fredelige krig og den indre kamp om at være et godt menneske. Jihad=struggle.

Islamofob, er ikke en der ikke bryder sig om islam. En islamofob er en, der ikke har læst koranen og intet ved om religionen islam, men som alligevel har et enormt had og frygt til islam (og dens tilhængere). Islamkritikere bliver tit forvekslet med islamofobere.

Islamkritiker, er en som kritiserer islam og som stiller kritiske spørgsmål om islam. En islamkritiker kritiserer garanteret også andre religioner og ikke kun islam. En islamkritiker kan derfor godt være muslim.

Media Misleading ya…

Terror!

september 11, 2008

Chancen for at blive ramt af en cykel eller en bil, er langt større end at blive ramt af terror. Mange flere mennesker dør af sult og sygdomme, end de dør af terror. Men alligevel er terror noget vi går rundt og frygter konstant. Siden terrorangrebet på The World Trade Center d.11. september 2001 er tallet på vesterlændinge der er døde af terror 3700. Tallet på mennesker der dør af AIDS er 22100392, et for hvert 10. sekund. Og antallet af børn der er døde af kurerbare sygdomme er 73667983, et barn hvert 3. sekund!
Terrorangrebet på WTC var en forfærdelig tragedie, en tragedie der aldrig burde have fundet sted. Men alligevel var det noget der skulle ske, for at der kunne overbevise folk om at gå i krig i Mellemøsten. Det vidst Bush-regeringen godt. Man er stadig, den dag i dag, ikke enig om hvem der stod bag terrorangrebet. Var det Bush-regering eller Al-Qaeda? Men en ting er sikkert, muslimer har været det største offer. Og hvorfor har de det? Det har de fordi at terrorangrebet på WTC, gjorder det muligt, at besætte Irak (og andre lande) og bombardere deres land hver dag. Pågrund af 11. september dør flere civile i Mellemøsten end civile der døde under terrorangrebet på WTC.

Tortur er blevet en del af deres såkaldte ”krig mod terror”! Frygten har fået det værste frem i folk. Det er ikke kun frygt, der driver folk til at behandle mennesker på den måde. ”Krigen mod terror” er bare en undskyldning for deres uhyreligheder. Mennesker rundt i verden er blevet mere og mere islamofobiske. Hetzen mod muslimer er blevet større efter angrebet på WTC. Som det var de 1,6 milliarder muslimer der gik til angreb på WTC. Hvorfor er der ingen der huske lørdag 20. marts 2003? Det er datoen på invasionen af Irak. Hvorfor er den hvide mands blod mere værd end den brune/sorte mand? Har terroren egentlig ikke allerede vundet, når det er man frygter den konstant? Det er jo en af de ting terroristerne prøver på at opnå.

Man har fået den forkerte opfattelse at Islam er i lig med terror. Og Jihad er i lig med terror. Jihad er den mest fredelig krig man kan føre. Og den må kun anvendes hvis man bliver angrebet. Folk spørg tit, er det islamisk at udføre en handling som 9/11?
Svaret er nej. Islam er i mod enhver form for terror og drab på civile. Da muslimerne skulle i deres første krig mod mekkanerne, der havde fordrevet dem fra deres by og stjålet alle deres ejendele, fik de følgende retningslinjer: De måtte ikke skade kvinder og børn. De måtte ikke skade ubevæbnede mænd. De måtte ikke skade gamle mennesker. De måtte ikke skade dyrene. Og de måtte ikke ødelægge træer og planter bevidst. Så terrorangrebet på WTC (og alle andre terrorangreb) er dybt forkastelige i Islam og de vil aldrig kunne retfærdiggøres.
Heldigvis er der mennesker der ikke kun nøjes med at spørge sig selv det spørgsmål. I stedet for at være mere fjendske og islamofobiske, så prøver de at svare på deres spørgsmål selv. Der var mange der gjorder det d.11. september. De læste Koranen og fandt ud af hvor en smuk og fredelig religion det var. Og der er stadig mange der gør det i dag. Det er derfor at Islam vokser og vokser, og det gør den med en vækst på 2,17 % om året. Der anslås at der er 200 00 amerikaner der har konverterede til Islam efter d.11. september. Men det forhindre ikke (nogle korrupte) medier i at blive ved med at fremstille muslimer som terrorister.
Der er muslimske terrorister (bl.a. fordi at muslimske lande har de seneste 200 år blevet koloniseret af Vesten), det vil jeg ikke benægte, men der er mange andre terrorister vi burde frygte mere. Dem som vi ikke kender – Bush, Blair og Fogh bruger også terror. De prøver på at opnå så meget splittelse og had som muligt. Og det gør de ved at sende de nødvendige agenter ind for at lave terror. Man smider bomber mod en gruppe og får det til at se ud, som om en anden gruppe gør det. Det har USA masser af erfaring med.

CIA har faktisk navngivet deres metoder: “pseudo-gangs”, “bad-jacketing” eller “snitch-jacketing”. De laver terror eller andre forbrydelser og kaster skylden over på andre. I Daniele Gansers bog “NATO’s Secret Armies, Operation Gladio og Terrorism in Western Europe” – er der kommet frem, at CIA og NATO efter 2. verdenskrig skabte terrorgrupper i Europa for at bekæmpe flere europæiske landes selvstyre.

I Danmark var det Absalon-gruppen. I Italien, Spanien og Grækenland var det Gladio-netværket. De skjulte terrorister lavede mange blodige angreb og dræbte hundredvis af mennesker, mens de kastede skylden over på venstrefløjsgrupper som for eksempelvis, De Røde Brigader. Flere tidligere statsledere i Europa har indrømmet disse operationer.

Det er tid til at stoppe op og tænke os godt om. Krigen mod terror skal kæmpes, men vi må ikke opgive det dyrebareste, vi ejer – vores frihed og demokrati – under truslen om bomber, død og ødelæggelse. For hvordan skal vi kunne prædike respekt for menneskerettighederne over for lande som Kina, Indien og Usbekistan, hvis vi ikke selv kan overholde dem? Hvordan skal man kunne vinde krigen mod terror, hvis den mangel bekendtskab til menneskerettighederne gør at vi glemmer hvad det var man kæmpede for? Hvordan kan befolkningen i Irak og Afghanistan se en som andet end kulturelle undertrykkere, hvis ikke man viser dem et stærkt alternativ til diktatur og umenneskelig behandling?
For at kampen mod terrorisme skal være troværdig, bliver man nødt til at holde fast på de værdier, som man kæmper for. Retsstaten, menneskerettigheder og demokrati.

Om man vil indse det eller ej, så er Osama Bin Laden, langt farligere end Bush. Bush har magten, han er dominerende og næsten ingen har bekendtskab til hans terrorhandlinger. Eller hans økonomisk hjælp til terrorgrupper (han har bl.a. givet flere milliarder dollars og våben til Al-Qaeda fra 1988-1992). Jeg støtter ingen terrorister, jeg har bare mere ”respekt” for en jeg ved hvor jeg har og som står ved sine handlinger, end en ”terrorist undercover” som Bush og hans støtter. Medierne kommer ikke til at stoppe sin propaganda, de styre vores tanker uden vi ved det. Vi får ikke alt at vide. ”knowledge is power”, det er sandt og det skal man huske.
Know your enemy know yourself.

(det er noget gammelt noget, jeg lige fandt på min computer. jeg orkede ikke at skrive noget nyt 🙂 )

Fasten

september 5, 2008

I en måned hvert år, fra solopgang til solnedgang, skal alle muslimer, kvinder og mænd, som er ved deres fulde fem, og som mentalt og fysisk er i stand til det, faste. At faste vil sige ikke at spise, drikke, ryge eller have seksuelt samkvem, men om natten efter solnedgang og til solopgang er disse ting tilladt. Fasten skal brydes efter solnedgang.
Fasten finder sted i den islamiske kalenders 9. måned, som kaldes ramadanen. Grunden til, at det netop er den 9. måned er, at Muhammad fik sin første åbenbaring af Gud, via Gabriel, den 27. i ramadan-måndeden. Derfor læses Koranen igen og igen ved natlige andagtøvelser i hele måneden. Ramaden rykker sig 10-12 dage bagud hvert år, da det islamiske år som førnævnt følger månecyklus.
Der er flere formål med fasten: for det første er man via de mange andagtøvelser hele tiden i nærheden af Gud. for det andet er det et bevis på fællesskab, broderskab og lighed mellem de troende. For det tredje er fasten en øvelse i tålmodighed, uselviskhed, selvbeherskelse, beslutsomhed, viljestyrke og ikke mindst en øvelse i at ”modstå livets letkøbte fristelser”. For det fjerde har man (når man selv har prøvet at undvære og følt sultens smerte) nemmere ved at hjælpe og føle sympati med de trængende, sultende og fattige. For det femte er fasten også en lektie i moderation og mådehold. Islam er nemlig imod overforbrug. I koranen (7,32) hedder det: ”og spis og drik, men overdriv ikke, thi Allah elsker ikke de umådeholdne”. Ved at faste lærer man at spare. Man lærer også at tilpasse sig nye forhold, eksempelvis naturkatastrofe, sult og tørke. Derved får man respekt for Guds gaver. For det sjette er fasten også en måde at respektere Guds skaberværk, kroppen, på. Når man faster, giver man kroppens system, fordøjelsessystemet, hvile.
Man kan starte i 6-7.års-aldren, men skal være i gang senest i 13-14-års-aldren. Børn, de syge, de gamle, kvinder, der har menstruation, eller kvinder i barselssenge er fritaget. Folk, der er i gang med en behandling, der kræver medicin, er også fritaget. Man skal være sikker på at fasten på, at fasten ikke volder skader. Det er direkte forbudt at faste, hvis det medfører skadelige virkninger på helbredet. Man skal værne om Guds skaberværk, helbredet. Også folk, der er ude at rejse mere end 40 km fra hjemmet, er fritaget. Hvis man springer nogle fastedage over, skal man give ”sadaqah” eller bespise en fattig pr. mistet dag. Kvinder kan kompensere for de dage de har menstruation, ved at faste samme antal dage på andre tidspunkter af året.
I ramadan-måneden står man tidligt op, for solopgang. I de islamiske lande bliver man vækket af en mand, der går rundt og vækker alle med sine trommer. Denne mand betales for sit arbejde efter slutningen af ramadanen. Mange indtager et solidt måltid ofte med dadler og tørrede figner, da det er noget, der mætter og noget, som Muhammed ofte spiste. Efter måltidet går mange i moskeen for at bede morgenbønnen og kommer derefter hjem for at sove igen til næste morgen.
De islamiske samfund er indrettet sådan, at de passer sig ind med muslimske højtider. Mange steder arbejdes der kun på halv drift i ramadan-måneden. Erhvervslivet og det offentlige liv hviler i stort omfang om dagen. De fleste kontorer og arbejdspladser holder hvile fra kl. 12-13 til om aften. I visse lande er alle restauranter lukket, og der må ikke spises offentligt. I Saudi Arabien, Sudan og Iran kan man blive straffet for at spise offentlig i ramadan-måneden. I de fleste andre lande er det op til de enkelte, om de vil faste. I de fleste større mellemøstlige byer har restauranterne åbnet hele dagen.
Ramadanen afsluttes med ”id al-fitr” (spisefesten). Denne fest, som blandt muslimmer kaldes ”lille jul” (tyrkerne kalder denne fest for ”kucukbariam”), vare i 3-4 dage. Der købes nyt tøj og pengegaver, som oftest bruges til forlystelsesmaskiner og bekendte. Der er med andre ord ”julestemning” overalt.
Også ikke-praktiserende muslimer, der ikke faster, holder (ligesom mange andre ikke-praktiserende kristne danske) ”jul”, især pga. det sociale aspekt (sammenkomsterne og maden).
____________________________________________________________

Kritik af nasser khaders fakta om ramadanen af Aminah Tønnesen

Faste (sawm)
S.64: (citat) “I en måned hvert år, fra solopgang (nu: daggry s. 90) til solnedgang, skal alle muslimer, kvinder og mænd, som er ved deres fulde fem, og som mentalt og fysisk er i stand til det, faste. At faste vil sige ikke at spise, drikke, ryge eller have seksuelt samkvem, men om natten efter solnedgang og til solopgang (nu: daggry s. 90) er disse ting tilladt.”
Fasten varer IKKE kun fra solopgang til solnedgang – MEN fra daggry (dvs. ca. 1½ time FØR solopgang) til solnedgang.
S.65: (citat) “Efter måltidet (før dagens fasten starter) går mange i moskeen for at bede morgenbønnen og kommer derefter hjem for at sove igen til næste morgen.” (udeladt s. 91)
Igen en upræcis formulering: Lægger man sig til at sove efter morgenbønnen, sover man naturligvis IKKE indtil “næste” morgen!
S.66: (citat) “Ramadanen afsluttes med “Id al-fitr” (spisefesten) (nu: ramadanfesten s. 92). Denne fest, som blandt muslimer kaldes “lille jul” (tyrkerne kalder denne fest for “kucukbairam”), varer i 3-4 dage.”
Det er iKKE korrekt at kalde Id al-fitr for “spisefesten”. “Ftor” er det måltid, hvormed man bryder fasten ved solnedgang. Id al-fitr er festen, der markerer, at man bryder/afslutter fastemåneden. (Uden for fastemåneden er det morgenmaden, der hedder “ftor” (engelsk: breakfast) – det måltid, hvormed man bryder nattens faste).
Det er ej heller korrekt, at festen blandt muslimer kaldes “lille jul”. Man kan muligvis finde en enkelt her eller der, som bruger et så misvisende udtryk, men at “muslimer” generelt skulle gøre det, er helt galt formuleret.
Det er ej heller korrekt, at tyrkerne kalder ramadan-afslutningen for “kucukbairam”, dvs. lille fest. De sekulære tyrkere kalder den for “shakar bairami” (slik-festen), mens de religiøse tyrkere kalder en spade for en spade, altså “Ramazan Bayrami” (Ramadan-festen). Den varer i 3 dage.

Ifølge Koranen…

august 25, 2008

-Ifølge Koranen blev mænd og kvinder skabt af samme materiale/sjæl. Kvinden er altså ikke skabt af manden eller for manden, men på lige fod med manden.
-Den pakistanske jurist Shaheen Sardar Ali har efter gennemlæsning af Koranen konkluderet, at kun seks vers kan betragtes som forsvar for kvindeundertrykkelse i en eller anden form. Et af dem er kapitel 4, vers 35, der siger, at mænd er kvinders beskyttere og forsøgere, da Gud har skabt den ene stærkere end den anden. Der står desuden, at hvis en mand har mistanke om illoyalitet og dårlig opførsel, skal han først formane hende, derefter nægte at dele seng med hende og til sidst slå hende forsigtigt.
-En kvindes vidneudsagn er lige så meget værd som en mands. Kun når det gælder økonomiske spørgsmål kræves to kvinder for én mand. Den anden kvinde skal kun bruges, hvis den første ikke kan huske alt.
-Ifølge Koranen har Gud skabt mennesket som par både fysisk og psykisk. Derfor er sex ikke kun et middel til at få børn, men også en vigtig del af ægteskabet, da det skaber nærhed og intimitet imellem mand og kone. Ifølge Hadith har manden det overordnede ansvar for at få variation i sexlivet. Det anbefales, at manden ikke opnår tilfredsstillelse før konen. Men hvis han gør, skal han sørge for, at hun får det bagefter. Hvis en mand forsømmer sine seksuelle pligter, kan kvinden kræve skilsmisse (og omvendt).
-Der er intet i Koranen, der direkte understøtter dødsstraf gennem stening. I kapitel 24, vers 2 står der, at ægteskabsbrud skal straffes med 100 piskeslag for både mænd og kvinder. Hvis en kvinde er skyldig i utugt, skal hun ifølge kapitel 4, vers 15 holdes i husarrest indtil døden tager dem, eller indtil Gud bestemmer andet.
-I Koranen er kvinden en selvstændig juridisk person. Derfor beholder muslimske kvinder som regel deres efternavn, når de bliver gift. Kvinder kan desuden eje og arve penge og jord, som de selv råder over. Manden er forpligtet til at forsørge familien økonomisk, mens kvinden selv råder over egne indtægter. Kvinden skal sørge for, at hjemmet og familien bliver passet ordentligt, men hun behøver ikke selv at gøre det. haj

“mænd er kvinders beskyttere og forsøgere, da Gud har skabt den ene stærkere end den anden”
Gud har skabt manden stærkere end kvinden så han kan beskytte hende? Det har jeg aldrig forstået. Hvorfor ikke bare gøre kvinden stærk nok til at forsvare sig selv?
Lige det her er et godt eksempel på at mennesket har brug for svar på alt. Og det er (bl.a.)derfor religion er opfundet. Eller hvad? 🙂

Kilder: The Holy Qur’an – Text, Translation and Commentary by A. Yusuf Ali. Red. Leonora Christina Skov. De røde sko – Feminisme nu

Islam og sex

august 24, 2008

Den oprindelige kristnes læres holdning til sex er, at den er syndig og bør begrænses til artens viderførelse. En af kristendommmens søjler er, at det primære formål med sex er reproduktion. Samlejet er kun tænkt som et middel til at viderføre slægten og fortsætte livet på jorden. Det er ikke meningen, at seksualakten skal have noget som helst andet formål. Sex er ikke til for at nydes. ( Det er i øvrigt derfor, den katolske krike er imod prævention og abort – der skal ikke nydes, men produceres hver gang). I kristendommen defineres nydelsen som noget, der ikke har noget at gøre med kroppens trivelse at gøre. Denne kristne seksualopfattelse er i diametral modsætning til den islamiske. Efter islamisk opfattelse er fornægtelse af kroppen ensbetyende med en fornægtelse af ånden, da det biologiske liv er en afspejling af det åndelige. Den fysiske og den åndelige kærlighed går hånd i hånd. Legmet og de sanselige glæder og denne jords nydelser hører til Guds gaver. Den fromme muslim nyder dem med måde og med god samvittighed.
Og kvindens begær anerkendes på lige fod med mænds. Muhammad skal have udtalt: ” ingen blandt jer skal kaste sig over sin hustru som et dyr. Før I indlader jer med jeres hustruer, lad der være kys og ømme ord mellem jer.” Og Ali, der var gift med Muhammads datter Fatima, tillægges følgende udtalelser :” Gud skabte det seksuelle begær i ti dele. Så gav han ni til kvinden og en til manden. ” Bl.a. derfor islam er imod enhver form for kvindeomskærelser, da dette fratager kvinden den seksuelle nydelse.
De muslimske fortolkere pålægger den muslimske mand, at tilfresstille sin kone. de anbefaler, at “han skal komme til hendes mindst hver fjerde nat”, og at ” han tilfredsstiller hende først, før han tilfredsstiller sig selv, da det tager længere tid for hende at blive tilfredsstillet.

(fra ÆRE OG SKAM)